آموزشگاه زبان نوآوران علم

زمان ارسال : بدون زمان

 

 
در راستای هوشمند سازی آموزشگاه زبان نوآوران علم کاشان ؛ از امروز 1395/01/22  حضور و غیاب زبان آموزان با کارت هوشمند انجام خواهد شد. منتظر فازهای آتی هوشمند سازی در نوآوران علم باشید...

 


 

نوآوری را از نوآوران علم بخواهید .

نظرات (0)

نظر شما :