آموزشگاه زبان نوآوران علم

زمان ارسال : بدون زمان
                                        

MCHE چیست؟

)می باشد كه توسط وزارت علوم برگزار مي گردد                               MCHEآزمون زبان عمومي ويژه دوره دكتري(

        MCHE در مقايسه با امتحاناتTOEFL  و IELTS ساده‌تر و كم هزينه‌تر است. امتحان MCHE MCHE به عنوان مجوز ورود دانشجو به دوره دكتري داخل كشور تلقي مي‌شود و اگر دانشجويي اين مدرك زبان را نداشته باشد، نمي‌تواند به دوره دكتري وارد شود، ولي تنها در داخل كشور داراي اعتبار است.

نظرات (0)

نظر شما :