آموزشگاه زبان نوآوران علم

زمان ارسال : بدون زمان

 

نام دوره

تعداد جلسات

در ترم

تعداد کل جلسات

جلسه در هفته

تعداد کتاب

تعداد ترم

طول هر ترم

مدت کل دوره

شهریه هر ترم

توضیحات

 

دوره کودکان

18

468

3

7

26

1.5

سال3.5

100000

 

 

دوره نوجوانان

18

324

3

9

18

1.5

2.5سال

110000

 

 

کمپ نوجوانان

87

87

9

2

1

3

ماه3

600000

 

 

پیش نیاز فشرده Fund

12

24

2

2

1

1

1

290000

 

 

دوره تخصصی مکالمه

طرح 8 ماهه

فشرده

Top Notch 1

12

24

2

2

1

2.5

2.5

300000

 

Top Notch 2

12

24

2

2

1

2.5

2.5

327000

Top Notch 3

12

24

2

2

1

2.5

2.5

352000

 

ترمیک پیش نیاز

16

64

2

2

4

2

8 ماه

240000

 

 

ترمیک بزرگسالان

16

192

2

6

12

2

2سال

260000

 

 

مکالمه پیشرفته SUMMIT

32

64

2

4

2

2

8

500000

 

 

دوره خصوصی مکالمه بزرگسالان

36

72

2

6

2

4.5

9

4000000

 

 

دوره تافل 1PRE-TOEFL

40

 

4

 

1

2.5

2.5

600000

 

 

دوره تافل TOEFL

40

 

4

 

1

2.5

2.5

600000

 

 

تافل خصوصی

40

 

4

 

1

2.5

2.5

3000000

 

 

ایلتس خصوصی

40

 

4

 

1

2.5

2.5

3000000

 

 

تولیمو.MCHE یا دکتری

40

 

4

 

1

2.5

2.5

600000

 

 

تربیت مدرس

20

20

1

 

1

5

5

600000

 

 

Free discussion

20

20

2

 

1

2.5

2.5

400000

 

                                       

لیست دوره های آموزشی طراحی شده توسط کادر متخصص نوآوران علم

آموزش زبان تخصص ماست...

 

نظرات (0)

نظر شما :