آموزشگاه زبان نوآوران علم

TEF
زمان ارسال : بدون زمان

TEF آزمون تف چیست؟

امتحان TEF که مخفف Test d’évaluation du français است، برای ورود به دانشگاه های فرانسه مورد نیاز است و البته دولت کانادا نیز این مدرک را از مهاجران به ایالت کبک میخواهد.

بخش های آزمون تف:

این امتحان از چند بخش اجباری و اختیاری تشکیل شده است . بخش های reading, listening, grammar  و vocabulary  اجباری هستند و باهم یکجا امتحان گرفته میشوند. و بخش های writing  و speaking اختیاری اند و جداگانه امتحان گرفته میشوند. بستگی داره که شما برای کجا مدرک رو میخواهید ارسال کنید. دانشگاه ها معمولا کل قسمت ها را میخواهند و سفارت ها برای مهاجرت پذیری، بخش های oral و listening  را میخواهند.

زمان بندی آزمون TEF

Section

Time alloted

No of questions

No of points alloted

Remarks

Reading comprehension

۶۰ min

۵۰ questions

۳۰۰ points

اجباری. Multiple choice questions.

Listening comprehension

۴۰ min

۶۰ questions

۳۶۰ points

اجباری. Multiple choice questions.

Grammar

۳۰ min

۴۰ questions

۲۴۰ points

اجباری. Multiple choice questions.

Written expression

۶۰ min

۲ topics

۴۵۰ points

اختیاری

Oral expression

۳۵ min

۲ topics

۴۵۰ points

اختیاری

نظرات (0)

نظر شما :