آموزشگاه زبان نوآوران علم

زمان ارسال : بدون زمان

 

مراحل جذب مدرس در آموزشگاه زبان نوآوران علم

 

1.     داشتن حداقل لیسانس مرتبط با زبان انگلیسی ( رشته های مترجمی, آموزش زبان؛ ادبیات انگلیسی)

a.     داشتن نمره بالای 90 در آزمون تافل برای متقاضیان غیر زبانی

b.     داشتن نمره بالای 7.5 در آزمون ایلتس برای متقاضیان غیر زبانی

2.     فعالیت در آموزشگاه های دیگر تحت هیچ شرایطی امکان پذیر نیست.

3.     ثبت نام عمومی

4.     آزمون تعیین سطح عمومی ( گرفتن نمره 120 از مجموع 140 نمره آزمون)

5.     مصاحبه عمومی سنجش دانش زبانی

6.     مصاحبه تخصصی سنجش مهارتهای لازم جهت تدریس

7.     گزینش و تکمیل پرونده

8.     مشاهده کلاسها و ارائه گزارش به مدیر آموزش

9.     تدریس آزمایشی و ارائه گزارش به مدیر آموزش : مدرسی که در سه ترم اول حضور خود به صورت آزمایشی فعالیت میکند در صورت تایید مدیریت و سوپروایزر به فعالیت خود ادامه خواهد داد.( پرداخت مالی در این بازه صرفا با تایید مدیریت صورت میپذیرد)

10.                        عقد قرارداد و دادن ضمانتهای لازم جهت حسن انجام وظیفه.

10. گذراندن دوره تربیت مدرس ضمن خدمت تا پایان سال اول ( هزینه این دوره از حقوق مدرس کسر خواهد شد)

11.گذراندن دوره تافل ضمن خدمت تا پایان سال اول. (هزینه این دوره از حقوق مدرس کسر خواهد شد)

12.ارتقا یافتن از مدرس ازمایشی به مدرس نیمه ثابت پس از 6 ماه

13.ارتقا یافتن به مدرس ثابت پس از 1 سال (اخذ گواهی فعالیت صرفا به مدرسان ثابت اعطا خواهد شد)

14.بیمه تامین اجتماعی به درخواست مدرس و توافق فی ما بین.

تاریخ تصویب هیات مدیره: 10/04/1393

نظرات (0)

نظر شما :