آموزشگاه زبان نوآوران علم

زمان ارسال : بدون زمان

زبان دکتری

زبان دکتری یکی از بخش های بسیار مهم آزمون دکتری است. داشتن مهارت زبان علاوه بر تاثیری که در آزمون دکتری دارد ، برای مصاحبه های دکتری و طول دوره تحصیل در مقطع دکتری نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. شما برای مهارت افزایش مهارت زبان و آمادگی آزمون زبان دکتری نیاز به مطالعه منابع این درس و حل سوالات سال های پیشین درس زبان دکتری دارید.

منابع آزمون زبان دکتری

منابعی که عمدتا برای آزمون زبان دکتری پیشنهاد می شود همان منابعی است که برای آزمون های معتبر زبان مورد استفاده قرار می گیرد. برای بخش لغات کتاب های لغت ۵۰۴ واژه ، کلمات ضروری تافل و منابع اصلی هستند و کتاب ۱۱۰۰ کلمه نیز برای مطالعه تکمیلی و اطمینان توصیه می شود.

پیشینه آزمون زبان دکتری

آزمون زبان دکتری تا سال ۹۱ سوالات زیادی داشت یعنی ۱۰۰ سوال. اما سال ۹۲ تعداد سوالات به ۷۰ تا رسید و سال ۹۳ تنها ۳۰ سوال . سوالات زبان دکتری سال به سال آسان تر نیز شده است و سوالات زبان دکتری سال ۹۳ تقریبا زبان عمومی در حد ارشد بوده و اگر در آزمون ارشد مشکلی با زبان نداشتید در آزمون دکتری نیز مشکلی نخواهید

نظرات (0)

نظر شما :